Internationale vrouwendag in de ICT sector

Internationale vrouwendag in de ICT sector
8 maart 2021

Snellere economische groei, een bredere pool van getalenteerde professionals en gelukkigere medewerkers. Dit kan de toekomst van de ICT-sector zijn als we erin slagen meer vrouwen in dit vakgebied aan het werk te krijgen.

De eerste stap is om de gender stereotypen te doorbreken. Slechts 17% van de 214.000 ICT-specialisten in België zijn vrouwen. Ook bij Compusearch is slechts één op de vijf kandidaten die we plaatsen bij onze klanten een vrouw.

De afwezigheid van vrouwen hangt sterk samen met de perceptie dat een ICT-job iets is voor mannen.

Vrouwen negeren dit vakgebied al op jonge leeftijd, en slechts enkelen kiezen voor een door mannen gedomineerde technische studie. Aan onze universiteiten zien we ook vandaag nog een minderheid van vrouwen in de technisch georiënteerde opleidingen. Als we deze stereotypen niet kunnen doorbreken, zal België potentieel talent blijven verspillen.

Onderzoek toont aan dat ICT-banen eigenlijk vrij gunstige arbeidsomstandigheden bieden voor zowel vrouwen als mannen.

De werktijden zijn vaak flexibeler en medewerkers hebben meer autonomie om ze aan te passen aan hun behoeften. Om nog maar te zwijgen over het feit dat vrouwen die in de ICT werken over het algemeen zeer goed worden betaald en dat de loonkloof tussen vrouwen en mannen kleiner is dan in veel andere sectoren. Deze elementen zouden de interesse van vrouwen in het kiezen van een carrière in de ICT kunnen vergroten.

Er zijn echter ook enkele verontrustende trends.

Uit de statistieken blijkt dat vrouwen in technische banen hoger opgeleid zijn dan mannen, maar toch op lagere posities terechtkomen, wat ook in deze sector het bestaan van het ‘glazen plafond’ impliceert.

Een andere uitdaging is de behoefte aan voortdurende bijscholing, wat een voorwaarde is voor een succesvolle carrière in de ICT sector. Dit kan moeilijk zijn voor vrouwen, die nog steeds het leeuwendeel van de huishoudelijke en zorgtaken op zich nemen en daarom geen tijd hebben om buiten kantooruren een opleiding te volgen. De gelijke verdeling van de verantwoordelijkheden thuis zou een sleutelrol kunnen spelen bij het geven van gelijke kansen aan vrouwen in hun loopbaan.

Het gaat echter niet alleen om vrouwen. Om aan de verwachtingen van de job te voldoen, reageren mannen meestal door lange dagen te werken, wat niet goed is voor henzelf of voor hun gezin. Een doeltreffend beleid voor het evenwicht tussen werk en privéleven zou daarom zowel vrouwen als mannen ten goede komen.

Het is van cruciaal belang dat de ICT sector het potentieel van vrouwen kan aanboren.

Dit zou een gezonde impuls geven aan onze economie en ons concurrentievermogen vergroten. Het evenwicht tussen werk en privéleven is een van de belangrijkste elementen die moeten worden ingevoerd. De andere hindernis is in onze houding. We moeten onze kinderen aanmoedigen om hun carrière keuzes met een open geest te maken in functie van hun talenten en zich niet te laten leiden door stereotypen.

Belnet
Toyoda Gosei
Abbvie
Ingersoll Rand
Brussels Airlines
Ibm
Bt
Cisco
Comstor
Experis
Federale verzekering
Kapsch
Mediagenix
Mivb
Omninet
Sibelga